Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Iskrene čestitke svim kandidatima koji su upravo stekli zvanje MAJSTORA!!

Obrtnička komora Zadarske županije, sukladno zadacima iz područja javnih ovlasti koje ima Hrvatska obrtnička komora, organizirala je  i provela polaganje  majstorskih  ispita. Kao i svake godine, majstorskiispiti održavaju se dva puta godišnje. Ovih dana završen je majstorski proljetni rok (travanj/svibanj) 2021. godine.Za navedeni rok je bilo prijavljeno 22 kandidata u 10 različitih zanimanja.
 
Ispit je  uspješno  položilo 15 kandidata u 8 zanimanja i to:elektroinstalater (2), frizer (2), kuhar (2), natkonobar (2), instalater grijanja i klimatizacije (2), stolar (1), vodoinstalater (2), zidar (2).
Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o   polaganju majstorskog ispita, a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta.
Diploma majstorskog zvanja pruža Vam veće mogućnosti na radnom mjestu, otvaranju obrta, obrazovanju naučnika, predstavljanje u poslovanju i daljnje napredovanje u karijeri.
Majstorski ispit je najviši stupanj obrazovanja za strukovne kvalifikacije u kojima se  stječu najuglednije kompetencije i kvalifikacija majstora.
Majstorska diploma je vrijednosni dokument, a titula majstora dokaz je stručnosti i kvalitete te  se evidentira i u radnu knjižicu.
Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore, a
sastoji se od četiri dijela :
●  izrade praktične zadaće i /ili radne probe
●  provjere stručno-teorijskih znanja prijeko potrebnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu i poduzetništvu
●  provjere znanja u području gospodarstva i pravnih propisa u obavljanju obrta i poslovnim knjigama
●  provjere osnovnih znanja potrebnih za podučavanje naučnika- radna pedagogija: sastoji se  od:  
    - pismene provjere
    - praktična provjera s nastavnom pripremom
Znanja koja treba pokazati na majstorskom ispitu je potrebno proširiti, obnoviti, dopuniti i sistematizirati u cilju uspješnog polaganja i stjecanja 5. razine obrazovanja prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
Nova majstorska zvanja su temelj za razvoj i osiguranje kvalitetnog kadra u području obrazovanja za obrtnička zanimanja.
Naime, svaki od kandidata koji su uspješno položili majstorski ispit, stekli su zvanje majstora i funkciju stručnog učitelja-mentora. Oni će u svojim radionicama kroz rad, u radnom procesu biti nositelji strukovnog obrazovanja temeljenog na radu i na taj način najkvalitetnije obučavati novi kadar za svoje potrebe i potrebe cjelokupnog gospodarstva naše županije.
 
Izvođenje praktičnih dijelova majstorskog ispita
zidar
elektroinstalater
kuhar
konobar
 

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije