Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Licenciranje

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Obrtnik i pravna osoba izvode naukovanje putem mentora koji može biti vlasnik obrta, odnosno zaposlenik obrta ili pravne osobe.

Mentori mogu biti:

  • osobe s položenim majstorskim ispitom u odgovarajućoj kvalifikaciji
  • osobe koje ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikaciji za koju izvodi naukovanje te položen ispit kojim dokazuje osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
  • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
  • fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

Više informacija o ispitu kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju možete naći klikom na poveznicu OVDJE.

Obrt ili pravna osoba koji žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju imati također imati odgovarajuće prostorne i/ili materijalne uvjete za izvođenje naukovanja. Poseban program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju donosi ministarstvo nadležno za obrt.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od sedam godina.

Opis postupka izdavanja dozvole (licencije)

Nakon predaje zahtjeva za izdavanje dozvole (licencije) sa cjelokupnom pratećom dokumentacijom (popis se nalazi u obrascu zahtjeva), savjetnik za obrazovanje u područnoj obrtničkoj komori provjerava dostavljenu dokumentaciju. Zatim provjerava udovoljavate li Vi ili osoba koja će biti mentor propisanim kadrovskim uvjetima.
Ako ste izvršili uplatu, priložili svu potrebnu dokumentaciju te udovoljavate svim propisanim kadrovskim uvjetima, savjetnik za obrazovanje poduzima daljnje korake za licenciranje.

Savjetnik šalje zahtjev prema Ministarstvu pravosuđa, koje je dužno dostaviti potvrdu da predloženi mentor nije osuđivan. Ministarstvo pravosuđa ima rok od 30 dana za dostavu odgovora.

Savjetnik šalje obavijest Državnom inspektoratu s točnim nazivom i adresom podnositelja zahtjeva. Državni inspektorat u roku od 30 dana izlazi u obrt/tvrtku zbog provjere uvjeta zaštite na radu, te nastavno šalje odgovor područnoj obrtničkoj komori.
Savjetnik šalje zahtjev Tajništvu Suda časti Hrvatske obrtničke komore, koje mora dostaviti potvrdu da obrtu/tvrtki nije oduzeta dozvola. Zahtjev prema Sudu časti možete podnijeti i osobno.

Nakon što područna obrtnička komora zaprimi pozitivne odgovore od Ministarstva pravosuđa, Državnog inspektorata i Suda časti HOK-a, Komisija za licenciranje radi uvid u dokumentaciju te dolazi u Vašu radionicu i/ili provjerava opremu ako se radi o djelatnosti koja se obavlja na terenu kako bi utvrdila udovoljavate li propisanim uvjetima za provedbu naukovanja.

Nakon obavljenog uvida, komisija ispunjava i potpisuje zapisnik, a podaci se potom unose u obrazac dozvole. Dozvola se šalje na potpis u Hrvatsku obrtničku komoru te dostavlja u područnu obrtničku komoru.

Zajedničko izvođenje naukovanja

Obrtnik ili pravna osoba koja može osigurati materijalno-kadrovske uvjete za provedbu programa naukovanja za pojedino zanimanje s najmanje 50%-tnim obuhvatom planiranih ishoda učenja praktičnog dijela naukovanja u svrhu ishođenja dozvole može sklopiti Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja s drugim obrtnikom ili pravnom osobom koji posjeduju dozvolu i osiguravaju izvedbu preostalih 20% obuhvata planiranih ishoda učenja (u svrhu licenciranja potrebno je dostaviti sklopljen Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja).

 
Troškovi postupka licenciranja
 
Iznose 1.000,00 kuna i plaćaju na žiro račun Obrtničke komore Zadarske županije:
IBAN: HR2924020031100071365
model: HR05
poziv na broj odobrenja : 400 - OIB
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem projekta „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ vrši povrat dijela iznosa opravdanih troškova za izdavanje dozvole/licencije.
Nakon izdavanja dozvole obrt ili pravna osoba dužna je prijaviti promjenu naziva, sjedišta ili imena osobe koja poučava učenika i poslati dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu Obrtničkoj komori Zadar, Široka ulica 1/Zadar. 
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Ured za obrazovanje Obrtničke komore Zadar, Široka ulica 1, 023/319-224  ili na e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
PREUZIMANJA

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije