Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Povijest komorskog sustava i Komore

Najznačajnije razdoblje hrvatskih obrtnika je razdoblje nakon ostvarene samostalnosti i neovisnosti Republike Hrvatske. Otvorene su široke zakonske mogućnosti za rad i poduzetništvo, koje su se očitovale kroz maksimalnu liberalizaciju otvaranja obrtničkih i drugih radnji, zapošljavanja radnika, mogućnosti obavljanja različitih djelatnosti - sve ono što se unazad nekoliko desetljeća nije moglo niti zamisliti.

Obnoviteljska skupština Hrvatske obrtničke komore održana je 1. srpnja 1994. godine. Tim se činom strukovnoj obrtničkoj organizaciji, nakon više desetljeća, napokon vratio značaj i važnost što su je nekoć imali u hrvatskom gospodarstvu.

Komorski sustav brzo se razvija te uz HOK na promicanju i zaštiti interesa obrtništva danas djeluje dvadeset područnih komora i 116 udruženja obrtnika.
Obrtnička komora Zadarske županije ( u daljnjem tekstu Komora ) jedna je od 20 županijskih (područnih) obrtničkih komora, članica je Hrvatske obrtničke komore.
Komora je izvanstranačka stručno - poslovna organizacija obrtnika, trgovaca pojedinaca i trgvačkih društava koji u skladu sa Zakonom o obrtu obavljaju obrtničku djelatnost.
Komora promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na području svog teritorijalnog obuhvata - Zadarske županije
Članstvo u Komori je obvezno.
Članstvo u Komori obrtnici stječu danom upisa u Obrtni registar, a trgovci pojedinci i trgovačka društva koji obavljaju vezane i povlaštene obrte danom donošenja rješenja nadležnog županijskog ureda.
Kao dobrovoljni članovi, u Komoru se mogu učlaniti fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje obrta.
Komora radi na području Zadarske županije. U Obrtničku komoru zadarske županije udruženo je četiri udruženja obrtnika.

Cehovi, kao oblici strukovnog organiziranja obrtnika naslanjaju se, u Dalmaciji, još od rimskih vremena. Već 1852. godine osnivaju se usporedno s cehovima Trgovačke obrtničke komore u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Godine 1879. Zagrebačka komora saziva sveobrtničku Skupštinu. To je bio prvi kontakt obrtnika iz cijele Hrvatske. U travnju 1907. godine održana je osnivačka Skupština Saveza hrvatskih obrtnika. Nakon I svjetskog rata Savez hrvatskih obrtnika uporno se zalagao za Zakon o obrtu. Zakon je usvojen tek 1932. godine i u njima se uglavnom udovoljilo zahtjevima hrvatskih obrtnika. Nakon II svjetskog rata zabranjen je rad Saveza hrvatskih obrtnika, a cjelokupna imovina je sekvestirana i postala "općenarodna imovina ". Godine 1949. donijet je opći Zakon o zanatstvu koji je ojačao društveni sektor zanatstva na račun privatnih obrtničkih radnji. Prema odredbama tog zakona, obrtnici - zanatlije udružuju se u Zanatske komore u kojima glavnu riječ vode predstavnici društvenog sektora. Zanatske komore djeluju do 1962. godine kada su ukinute Zakonom o privrednim komorama. Temeljem zakona o udruživanju u privredne komore 1980. godine obrtnici Hrvatske organiziraju Savez udruženja obrtnika. Godine 1991. osnovan je Savez udruženja obrtnika sjeverne Dalmacije , a to je ujedno bilo područje koje je pokrivala Gospodarska komora Zadar, a čiji su članovi bili obrtnici. Obrtnička komora Zadarske županije osnovana je sazivanjem prve Skupštine 22.veljače 1995. godine.

Opravdani višegodišnji zahtjevi obrtnika za promjenama u poreznoj politici, u zakonskim aktima vezanim za problematiku poslovanja obrtnika, kao i sustavu strukovnog obrazovanja za obrtnička zanimanja, naišli su na otvorena vrata. Kroz komorski sustav Komora postaje aktivan partner uizmjenama i dopunama zakona i podzakonskih akata relevantnih za poslovanje obrtnika. Komora institucionalno sudjeluje i u obrazovnom sustavu države odnosno u strukovnom obrazovanju.

Zahvaljujući povoljnijem zakonskom okruženja i poticajnim mjerama, tijekom proteklih godina zamjetan je porast broja obrta i novih investicija, kao i povećani izlazak obrtnika na razna tržišta.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije