Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Komorski ured

Komorski ured obavlja stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove.

Organizacija Komorskog ureda  odgovara potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućava stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđene  Statutom i ostalim aktima Komore.

 Organiziran je u četiri ureda:

    -    Ured predsjednika Komore
    -    Ured tajnika Komore
    -    Ured za strukovno obrazovanje
    -    Ured za organizaciju rada cehova

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije