Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Izmjena Pravilnika o porezu na dohodak - povećani iznosi neoporezivih primitaka

U Narodnim novinama br. 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak kojim su povećane svote neoporezivih primitaka.

Od 1. listopada 2022. poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo isplatiti:

1. Prigodnu nagradu ( božićnice, naknada za godišnji odmor i sl.) do 5.000,00 kuna godišnje
2. Otpremninu prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kuna
3. Dar djetetu do 15 godina života (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina života) do 1.000,00 kuna godišnje
4. Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kune po prijeđenom kilometru
5. Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 7.500,00 kuna godišnje
6. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 6.000,00 kuna godišnje
7. Dar u naravi 1.000,00 kuna godišnje

Tako je poslodavcima omogućeno da od 1. listopada 2022. isplate razliku neoporezivog primitka do novo propisanog neoporezivog iznosa osim za neoporezivi iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za relacije prijeđene do 30. rujna 2022.godine iznosi 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

Od 1. siječnja 2023. godine poslodavcima će biti omogućeno da istom radniku u tijeku godine iznos neoporezivog primitka za trošak prehrane isplati na dva propisana načina, koji su određeni na mjesečnoj razini, a ne više godišnjoj:

- 500,00 kn mjesečno u novcu odnosno

- 1.000,00 kn mjesečno ako se prehrana omogućava na temelju vjerodostojnih isprava tj. propisano je ograničenje po mjesecima za svaki od navedenih primitaka.

Isto tako će biti moguće da se odjednom neoporezivo isplati primitak i za više propuštenih mjeseci istog poreznog razdoblja i moći će se isplatiti za mjesece unatrag u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuje, ali ne više za mjesece unaprijed.

Navedena mogućnost nije dopuštena do 31. prosinca 2022. odnosno nije dopušteno istom radniku u tijeku godine omogućiti neoporezivu prehranu na oba propisana načina.

Više na sljedećoj poveznici: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3430&List=Vijesti

Povoljne mjere Vlade RH za obrtnike

Vladinom je Uredbom odlučeno da će se obrtnicima s potrošnjom do 250.000 kwh, električna energija obračunavati po jedinstvenoj tarifi od 0,52kn/kwh, i to u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Iako je Hrvatska obrtnička komora u pogledu troškova energije, kao najučinkovitije i dugoročno rješenje tražila da se obrtnicima obračunava potrošnja energije po modelu kao i kućanstvima, izrazito smo zadovoljni mjerom koju je donijela Vlada RH da se obrtnicima i poduzetnicima s potrošnjom do 250.000 kwh električna energija obračunava po jedinstvenoj tarifi od 0,53 kn/kwh. Po našim podacima u tu kategoriju ulazi velika većina obrtnika.

Isto tako, zadovoljni smo da je prihvaćen i naš prijedlog limitiranja cijene za ukapljeni plin (iz posebnih cisterni odnosno plinskih boca) što je izuzetno važno za obrtnike u dijelu zemlje koja nije plinoficirana, ali i za sve ugostitelje te proizvodne djelatnosti', 

Što se tiče potpisanih ugovora koje članovi HOK-a imaju s HEP Opskrbom u okviru HOK Obrtnik plus projekta, napominjemo da isti i dalje ostaju na snazi, no za gore navedeno razdoblje primijenit će se obračun električne energije sukladan Uredbi Vlade, odnosno 0,52kn/kwh u razdoblju 1.10.2022. – 31.3.2023. za sve one članove čija potrošnja ne premašuje 250.000 kwh.

HEP Opskrba radi na ubrzanoj primjeni Uredbe, a koju će provesti sukladno rokovima koje je Vlada propisala.

HOK OBRTNIK PLUS: Osigurajte si dvije godine nepromijenjenih cijena električne energije

 Hrvatska obrtnička komora nastavlja suradnju s HEP Opskrbom kroz projekt HOK Obrtnik plus kojim osigurava pogodnosti svojim članovima.

Zbog nepovoljnih tržišnih kretanja za ugovore o opskrbi koji će se primjenjivati u svibnju, lipnju i srpnju 2022. godine ponuđena cijena električne energije će biti viša, ali i dalje najpovoljnija koja se može ponuditi u trenutku ugovaranja usluge.

Napominjemo da kroz projekt HOK Obrtnik plus imate zajamčene dvije godine nepromijenjenih cijena bez obzira na tržišna kretanja. Naime, članovi HOK-a sklapaju ugovor na rok od 2 godine i HEP Opskrba jamči ugovorenu cijenu za obje godine bez obzira na nepovoljna tržišna kretanja koja se predviđaju tijekom cijele 2022. i 2023. godine.

HEP Opskrba korigira uvjete svaka 3 mjeseca za članice HOK-a kojima ističe ugovor ili koji prvi puta ulaze u ugovorni odnos.

Članovima HOK-a koji pripadaju kategoriji Poduzetništvo, a nisu obrtnici HEP Opskrba će ponuditi sklapanje ugovora pod uvjetom da imaju potrošnju električne energije manju od 0,5 GWh godišnje.

Ugovor o opskrbi prema navedenim uvjetima sklapat će se s korisnicima koji pravovremeno dostave potpisani ugovor, a najkasnije do 17.06.2022. kako bi opskrba mogla započeti najkasnije s 01.07.2022.

Za sve informacije o uvjetima i pogodnostima članovi HOK-a trebaju se obratiti prodajnim predstavnicima HEP Opskrbe putem besplatnog info telefona HEP Opskrbe 0800 5255. Upit možete poslati i putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  s imenom i prezimenom, nazivom obrta i OIB-om. Od predstavnika HEP Opskrbe zatražite svoju neobvezujuću ponudu i doznajte sve o pogodnostima koje vam je osigurala Hrvatska obrtnička komora. 

 

Izaslanstvo HOK-a novog ministra financija upoznalo s otvorenim pitanjima

U Ministarstvu financija održan je sastanak izaslanstva Hrvatske obrtničke komore s novim ministrom financija Markom Primorcem, državnim tajnikom Zdravkom Zrinušićem te ravnateljem Porezne uprave Božidarom Kutlešom.

Raspravljen je čitav niz otvorenih pitanja. Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec ponovno je naglasio da je po pitanju paušalnih obrta nužno propisati jasnije kriterije i postupak utvrđivanja prikrivenog nesamostalnog rada. I dalje stoji prigovor HOK-a na zakonske odredbe koje ne bi smjele biti neprecizne i neodređene te stvarati pravnu nesigurnost i nestimulativno okruženje za obavljanje djelatnosti u kojem obrtnik nikada nije siguran postupa li ispravno, istaknuo je Ranogajec.

Ministra Primorca izaslanstvo HOK-a upoznalo je s otvorenim zahtjevom izjednačavanja prava mladih obrtnika s pravima mladih radnika po pitanju neplaćanja poreza na dohodak i zdravstvenog osiguranja. Naglašena je nužnost povećanja praga za nabavu dugotrajne imovine sa iznosa 3.500,00 kn na 650 €, sniženje godišnje porezne stope na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kn s 20% na 18%. Također, ponovljen je zahtjev da se produlji rok dospijeća plaćanja obveze poreza na dohodak prema godišnjoj prijavi do 31. 3. i obveze poreza na dobit do 31. 5., kao i da se porezno prizna 100% izdataka reprezentacije.

Razmotrit će se prijedlog Hrvatske obrtničke komore da se iznose neoporezivih naknada zaokruži radi lakše primjene u praksi, vezano uz predviđene zakonske izmjene radi uvođenja eura (iznos osobnog odbitka, iznos za uzdržavane članove, nagrada za prehranu, naknada za rad, neoporezivi iznos za korištenje osobnih vozila u službene svrhe, iznos dnevnice, premije dopunskog i dodatnog osiguranja) u korist građana. Razmotrit će se i zahtjev da se zaokruže drugi bitni iznosi radi lakše primjene u praksi (pragovi oporezivanja stopama poreza na dohodak, pragovi za paušalno oporezivanje i sl.).

Predsjednik Ranogajec ponovio je i zahtjeve HOK-a vezano uz povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a, ujednačavanje stope PDV-a za ugostiteljstvo, umanjenje stope PDV-a za tradicijske i umjetničke obrte, frizerske i cvjećarske usluge te za usluge energetskih obnova postojećih građevina, kao i produljenje roka za predaju obrasca prijave PDV-a na zadnji dan u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja. Ukazao je i kako je nužno provoditi tromjesečno usklađivanje obveza i pretporeza temeljem prijenosa porezne obveze za građevinske usluge radi značajnog administrativnog rasterećenja obveznika i ispostava poreznih uprava.

Zatražena je i potpora Ministarstva financija da se omoguće vaučeri za zapošljavanje u svim djelatnostima po uzoru  na  poljoprivredne markice. Ponovljen je zahtjev HOK-a da se obrtnicima omogući otvaranje zaštićenih računa kao i lakši prijenos obrta na sljedeću generaciju u svrhu očuvanja obiteljskog poduzetništva i tradicijskog poslovanja.

Hrvatska obrtnička komora zahvalila je na prihvaćenim prijedlozima povećanja neoporezivih dodataka kroz mjere Vlade RH za zaštitu građana, ustanova i poduzeća od udara rastućih cijena energenata te je dogovorena daljnja suradnja s ciljem olakšavanja poslovanja obrtnika.

Informirajte se o međunarodnim natječajima na koje se mogu javiti i hrvatski obrtnici

Putem sustava Gospodarske diplomacije hrvatski obrtnici mogu se prijaviti na međunarodne tendere kao i međunarodno traženje ponuda izvođača radova. Hrvatskoj obrtničkoj komori dostavljene su informacije o nekoliko aktualnih ponuda iz Republike Austrije.

Svi detalji o natječajima te kontakti za dodatna pitanja vezana uz uvjete ili tehničke detalje nalaze se nastavku:

1.    Tehničko sveučilište Beč objavilo je natječaj za nabavu usluge čišćenja (usluge održavanja objekata na lokacijama TUW).

Rok za dostavu ponuda je: 22. rujna 2022. godine do 12.00 sati.

Naručitelj:
Technische Universität Wien 
GUT / Resselgasse 3
1040  
Beč
Austrija

Kontakt
Beschaffung / Astrid Steiner
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: +43 15880141226
Glavna adresa: https://www.tuwien.at/tu-wien/organisation/zentrale-bereiche/gebaeude-und-technik/beschaffung-und-versicherungen

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: http://tuwien.vergabeportal.at/Detail/133146.

Tekst natječaja na hrvatskom jeziku nalazi se na dnu stranice - dokument pod nazivom "AT 6 Usluge čišćenja".

2.    Bečki savez za zdravstvo - uprava za projekte i upravljanje izgradnjom objavila je natječaj za izvođenje građevinskih radova (radi obnove postojeće klinike na Landstraße traži se usluga postavljača podova i estriha).

Procijenjena vrijednost natječaja bez PDV-a je: 110.000,00 eura.

Rok za dostavu ponuda je: 5. rujna 2022. godine do 12.00 sati.

Naručitelj:
Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH- Harry-Glück-Platz 2/E4/B
1100 
Beč
Austrija

Kontakt
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: +43 140409-0
Glavna adresa: www.gesundheitsverbund.at

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/133136.

Tekst natječaja na hrvatskom jeziku nalazi se na dnu stranice -  dokument pod nazivom „AT 3 Građevinski radovi 2“.

Poduzetnici se za ostale upite po potrebi mogu obratiti i gospođi Andrei Šelendić u Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Austriji na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . 

Privremena obustava ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama

Obavještavamo vas da će u razdoblju od 01. travnja 2022. godine u 00:00 sati do 30. travnja 2022. godine u 24:00 sati   biti proglašena privremena obustava ribolovnih aktivnosti radi epidemije COVID-19 pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području cijelog ribolova mora Republike Hrvatske.

Za navedeno razdoblje  postoji mogućnost financiranja   prema novom Uredbi o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u okviru  novog Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine .

VAŽNA NAPOMENA !!!

Uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore nisu konačni korisnik koji sudjeluje u privremenoj obustavi prihvaća odnosno pristaje na moguće izmjene i/ili dopune.

Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom nakon odobrenja Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine .

Dodatno navedeno znači da će se i Odluke o dodjeli kao i Odluke o isplatiti tek nakon odobrenja gore navedenog Programa .

Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti ovlašteno za koćarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2020. i 2021. godine.

Korisnik koji želi sudjelovati u ovoj privremenoj obustavi dužan je:

i

  • sa Zahtjevom za potporu na propisanom obrascu  koji je dostupan na službenoj web stranici. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 1. travnja do 30. travnja 2022. godine.

Zahtjevi za potporu se podnose  preporučenom poštom ili osobno , u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba napisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

          Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

          Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za potporu – privremena obuća COVID-19 – koćarski ribolov travanj 2022. – NE OTVARATI“.

Korisnici koji će sudjelovati u privremenoj obustavi tijekom razdoblja privremene obustave prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Napominjemo kako ova privremena obustava ne predstavlja prostorno-vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova proglašeno na temelju Zakona o morskom ribarstvu i nije obavezna za sve ovlaštene povlastice koje obavljaju gospodarski ribolov na moru pridnenim povlačnim mrežama – koćama. Slijedom toga, korisnici koji nisu zainteresirani za mogućnost ostvarivanja potpore, imaju pravo obavljati ribolov, ali u tom slučaju neće moći ostvariti potporu, neovisno o tome da li su dostavili obavijest o interesu i zahtjevima za potporu ili ne.

Privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E.

Prosljeđujemo obavijest Ministarstva poljoprivrede da će se u razdoblju od 15. rujna 2022. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2022. godine u 24:00 sata proglasiti privremena obustava privremenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E Iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja:

- dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku
- podzona E2. 
Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u okviru novog Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.
VAŽNA NAPOMENA !!!
Uvjeti i kriteriji za dodjelu nisu konačni te korisnik koji sudjeluje u privremenoj obustavi prihvaća odnosno pristaje na njihove moguće izmjene i/ili dopune. 
Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom nakon odobrenja novog Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. 
Dodatno, navedeno znači da će se i Odluke o dodjeli kao i Odluke o isplati donositi tek nakon odobrenja gore navedenog Programa.
Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za koćarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost. aktivnost. aktivnost. aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2020. i 2021. godine, od čega najmanje 10% ili 60 ribolovnih dana u zonama C, D i E ukupno. Više informacija o uvjetima i obvezama možete pronaći u prilogu ove e-pošte ili ovdje.
Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su: 
• dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje na e-mail adresu  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Obavijest je potrebno dostaviti do 15. rujna 2022. godine. 
ja
podnijeti Zahtjev za potporu na propisanom obrascu koji je dostupan na sljedećoj poveznici: Zahtjev za potporu – koćarski ribolov rujan/listopad 2022.
 
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 15. rujna do 14. listopada 2022. godine.
Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba napisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom: „Zahtjev za potporu – privremena obustava koćarski ribolov rujan/listopad 2022. – NE OTVARATI“.
 
Važno je napomenuti da se tijekom razdoblja privremene obustave ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje smještaja i vezane obavijesti dostavljaju se na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Napominjemo i da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C, D i E), ali nisu zainteresirani za mogućnost ostvarivanja potpore, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti potporu, neovisno o tome da li su dostavili obavijest o interesu i zahtjevu za potporu ili ne.
 
 

Pokaži da si #majstorsvojestruke, uključi se u nagradni natječaj i osvoji vrijedne nagrade

Automehaničar, stolar, vodoinstalater - obrtnička su zanimanja koja su danas vrlo tražena, a osim toga omogućuju i dobru te sigurnu zaradu jer je na tržištu velika potražnja za kvalitetnim majstorima. Unatoč tim činjenicama mladi se teško odlučuju na upis u strukovne škole.

Kako bismo potaknuli učenike završnih razreda osnovnih škola da svoje obrazovanje nastave kroz strukovna zanimanja Hrvatska obrtnička komora pokreće TikTok nagradni natječaj #majstorsvojestruke.

Kroz videozapis prikažite zanimanja vezanog obrta za koje se obrazujete ili zanimanja koje obavljate te ga objavite na svom TikTok profilu. Na taj način dobit će te priliku pokazati vještine koje ste usavršili te učenicima završnih razreda osnovnih škola približiti svoje zanimanje i pokazati kako se ideja pretvara u proizvod.  

Nagradni natječaj počinje 12. travnja i traje do 11. svibnja 2022. Za video uratke s najvećim brojem lajkova osigurane su vrijedne nagrade.

Pri objavi je potrebno navesti sljedeće hashtagove:

#majstorsvojestruke #hepopskrba  #CroatiaOsiguranje  #pevex  #metrohr #paket24

Pravilnik nagradnog natječaja možete pronaći u dnu ove stranice kao i obrazac suglasnosti za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Prezentacija o pripremama za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Prezentacija  Nacrt prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj“ koju je pripremila predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske Obrtničke komore, Đurđica Mostarčić.

Prezentacija je izrađena kao podloga za besplatni webinar o uvođenju eura koji je gospođa Mostarčić održala 10. ožujka 2022.  

Podsjećamo da na službenoj Facebook stranici  Hrvatske obrtničke komore te na Youtube kanalu HOK-a, na linku https://www.youtube.com/watch?v=-0fpDY9OBIA   možete pogledati snimku webinara o pripremama za uvođenje eura.

 

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije