Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Sud časti

Sud časti ima značajnu ulogu u zaštiti digniteta hrvatskog obrta i potrošača koji kao nedržavni sud sudi članicama HOK-a radi povrede trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju obrta, preuzetih obveza prema naučnicima na naukovanju, prava članova Komore, statuta i drugih akata Komore i područnih obrtničkih komora te udruženja obrtnika i dr. Sud časti HOK-a djeluje na području cijele Hrvatske putem područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

Najveći broj dosadašnjih prijava odnosi se na lošu izvedbu radova ili nekvalitetno pruženu uslugu, neizvršavanje dogovorenih, a već plaćenih poslova i sl.

Pravilnikom Suda časti Hrvatske obrtničke komore (NN 11/07)  uređuje se organizacija, sastav, način imenovanja predsjednika, njegovih zamjenika, sudaca i tajnika Suda, nadležnost, povrede o kojima taj Sud odlučuje te postupak i mjere koje on može izreći.

U slučaju povreda poslovnih običaja i pravila struke kao i drugih navedenih povreda Sud može izreći jednu od osam predviđenih mjera od opomene do oduzimanja obrtnice i zabrane obnašanja funkcija u tijelima Komore i dr.

Pokretanje postupka pred Sudom časti
Upute za podnošenje prijave
Postupak pred Sudom časti pokreće se prijavom pri čemu je važno napomenuti da je rok za podnošenje iste, u slučaju kada se radi o prijavama zbog povrede trgovačkih i poslovnih običaja i sl., relativno kratak i iznosi 6 mjeseci od saznanja za povredu i učinioca (tzv. "subjektivni zastarni rok") odnosno godinu dana od učinjene povrede (tzv. "objektivni zastarni rok"). Prijava mora sadržavati opis samog djela, dokaze o istom (razne isprave, računi i sl.) te druge podatke i okolnosti od važnosti za učinjenu povredu (posebice vrijeme počinjenja povrede). Prijava se, zajedno s prilozima, podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke (najmanje dva) i mora biti potpisana od podnositelja. Prijavu se ne može podnijeti e-mailom.

U postupku pred Sudom časti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku.
Osnovni način rada Suda časti je da pokuša spor među strankama riješiti mirnim putem sklapanjem nagodbe u tzv. prethodnom postupku mirenja kojeg vodi tajnik Suda časti odnosno ovlašteni djelatnik. Ukoliko među strankama ne dođe do nagodbe postupak se nastavlja pred sudskim vijećem od tri člana među kojima je jedan obvezatno diplomirani pravnik, s položenim pravosudnim ispitom, često sa sudačkim iskustvom. Povodom žalbe stranaka Sud časti sudi u vijeću od pet članova, čija je odluka konačna što znači da protiv nje nema pravnog lijeka u postupku pred ovim sudom već se stranke radi zaštite svojih prava mogu obratiti redovnom sudu.

Obrazac -Prijava Sudu časti HOK-a - prijavitelj fizička osoba

ONLINE Obrazac prijave za Sud časti HOK-e

Sjedište Suda je u Zagrebu, Ilica 49/II.
Telefon: 01 48 06 618, faks: 01 48 46 610
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije