Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima za 2024. godinu

Zadarska županija kao nositelj Programa dodjele potpore za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima dana 31. svibnja 2024. godine objavila je Javni poziv za dodjelu potpore za povećanje konkurentnosti iz Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu.

Pravo na podnošenje prijave, korisnici potpore su mikro subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva. To su poduzetnici koji imaju:

  • najmanje 2 zaposlena , a manje od 10 zaposlenih u mjesecu prije objave javnog poziva (u travnju 2024.),
  • sjedište na području Zadarske županije ,
  • poslovanje na području Zadarske županije i
  • obavljaju djelatnost tijekom cijele godine .

Namjena dodjele potpora je očuvanje i poticanje poslovnih aktivnosti za mikro poduzetnike.

Potpora za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine iznosi 50% prihvatljivih troškova, a najviše 3.000,00 eura po poduzetniku . Prihvatljivi troškovi po plaćenom računu ili ponudi, jesu nabava strojeva, radnih strojeva, alata i opreme pojedinačne vrijednosti veće od 500,00 eura bez PDV-a sa rokom upotrebe duljim od godine dana.

U tekstu Javnog poziva objavljenog na mrežnoj stranici Zadarske županije propisani su namjena i uvjeti dodjele potpore, visina iznosa potpore, korisnici potpore, potrebna dokumentacija za obradu Zahtjeva, postupak dodjele potpore te ostala pitanja vezana za provedbu Programa.

Pozivamo mikro poduzetnike koji zadovoljavaju uvjete Programa da podnesu zahtjev za dodjelu potpore. 

Krajnji rok za podnošenje prijava je do 15. rujna 2024. godine .

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona i adresu elektronske pošte Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam:

JAVNI POZIV za dodjelu potpore za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima za 2024. godinu

OBJAVLJENO 31. svibnja 2024. godine

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije