Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 2024. namijenjene poslodavcima

U 2024. godini poslodavcima je omogućeno iskoristiti sljedeće potpore:

1. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE I POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE - ZELENO/DIGITALNO

Cilj potpore:

Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osobe s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto i iznosa plaća poslodavcima.

Potpora za zapošljavanje – zeleno/digitalno:

Namijenjena je poslodavcima koji zadovoljavaju kriterije zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta.

Ciljane skupine:

 1. Osobe u nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koje vodi Zavod:
 • osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • osobe koje su u dobi od 15 do 24 godine
 • osobe starije od 50 godina
 • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja
 • osobe koje su pripadnici romske nacionalne manjine
 • osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima u zanimanju za koje se nisu školovale
 1. Osobe u izrazito nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koje vodi Zavod:
 • osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva
 • osobe koje su u dobi od 15 do 24 godine koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • osobe starije od 50 godina koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • osobe koje su pripadnici romske nacionalne manjine koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima u zanimanju za koje se nisu školovale, koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 1. Osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod

Trajanje:

 • za ciljanu skupinu 1 – u trajanju od 12 mjeseci
 • za ciljane skupine 2 i 3 – u trajanju od 24 mjeseca

Korisnici:

Poslodavci koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost.

Dodatne informacije o iznosima potpora, načinu odabira korisnika, kriterijima, broju osoba za koje se može iskoristiti potpore i dr. važne informacije možete pronaći:

 1. Potpora za zapošljavanje
 2. Potpora za zapošljavanje – zeleno/digitalno

2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE U SISAČKO–MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Cilj mjere:

Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto i iznosa plaće poslodavcima.

Ciljane skupine:

Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod, a koje se zapošljavaju na području Sisačko-moslavačke županije:

 • osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • osobe koje su u dobi od 15 do 24 godine
 • osobe starije od 50 godina
 • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja
 • osobe koje su pripadnici romske nacionalne manjine f. osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima u zanimanju za koje se nisu školovale
 • osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod

Trajanje: 12 mjeseci

Korisnici:

Poslodavci koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, registrirani su na području Sisačko-moslavačke županije i planiraju zaposliti osobu na području Sisačko-moslavačke županije.

Dodatne informacije o iznosima potpora, načinu odabira korisnika, kriterijima, broju osoba za koje se može iskoristiti potpore i dr. važne informacije možete pronaći OVDJE.

3. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA UKLJUČENIH U PROGRAM POSAO+

Cilj mjere:

Poticanje zapošljavanja osoba u izrazito nepovoljnom položaju financiranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima.

Ciljane skupine:

Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod:

 • koje nisu bile zaposlene duže od 12 mjeseci i prijavljene su u Evidenciju kontinuirano unazad 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva
 • koje nemaju srednjoškolsku kvalifikaciju
 • koje su korisnici zajamčene minimalne naknade prema propisu o socijalnoj skrbi

Trajanje:

do 12 mjeseci / do 24 mjeseca za osobe koje su uz rad prethodno uključene u program stjecanja srednjoškolske kvalifikacije

Korisnici:

Poslodavci koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost.

Dodatne informacije o iznosima potpora, načinu odabira korisnika, kriterijima, broju osoba za koje se može iskoristiti potpore i dr. važne informacije možete pronaći OVDJE.

4. STALNI SEZONAC

Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2024. godini primjenjuju se na mjeru Stalni sezonac počevši od 1. travnja 2024. godine.

Do 31. ožujka 2024. godine mjera će se provoditi sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjere Stalni sezonac u 2023. godini

Cilj mjere:

Financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima kao podnositeljima zahtjeva iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Ciljane skupine:

Osobe koje su u kontinuitetu radile najmanje 6 mjeseci, a ne duže od 9 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje 1 sezonu (najmanje 6 mjeseci).

 • Navedeno obuhvaća i osobe koje u kontinuitetu rade najmanje 6 mjeseci, a ne duže od 9 mjeseci unutar istog koncerna, odnosno kod poslodavca su njime povezane osobe na području Republike Hrvatske.

Trajanje: do 6 mjeseci

Korisnici:

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i koji tijekom godine imaju razdoblje smanjenog obujma posla zbog sezonskih obilježja poslovanja.

Dodatne informacije o iznosima potpore, načinu odabira korisnika, kriterijima, broju osoba za koje se može iskoristiti potpora i dr. važne informacije možete pronaći  OVDJE .

5. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO

Cilj mjere:

Osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihovog bruto I iznosa plaćanja i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom.

Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koje vodi Zavod bez obzira na staž osiguranja, a koje se prvi put zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale.

Trajanje:

Osposobljavanje pripravnika (pripravničkog staža) traje, u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke, no u svakom slučaju ovom mjerom se pripravnik ne može sufinancirati u trajanju. . dužem od 24 mjeseca.

Korisnici:

Poslodavci koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost.

Dodatne informacije o iznosima potpore, načinu odabira korisnika, kriterijima, broju osoba za koje se može iskoristiti potpora i dr. važne informacije možete pronaći:

 1. Potpora za pripravništvo
 2. Potpora za pripravništvo – zeleno/digitalno
  • Namijenjena je poslodavcima koji zadovoljavaju kriterije zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta.

Pojmovnik

Opći uvjeti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja u 2024. godini

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije