Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

HZZ objavio nove mjere potpora za samozapošljavanje za 2023. godinu

Unutar paketa Mjera potpore aktivnog zapošljavanja, na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 1. siječnja 2023. objavljena je i mjera potpore za samozapošljavanje za 2023. godinu u tri segmenta:

1.    BIRAM HRVATSKU - MOBILNOST RADNE SNAGE  - sažetak dostupan na linku na letku o spomenutoj mjeri -  https://mjere.hr/app/uploads/2022/12/5.2.-Mobilnost-radne-snage-Biram-Hrvatsku.pdf Cilj ove mjere jest osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većeg dijela Republike Hrvatske, posebno u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinske županije, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva. iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Kanade i Novog Zelanda (dalje u tekstu: EGP i ostale navedene države).

2.
a) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE  - sažetak dostupan na linku o spomenutoj mjeri -  https://mjere.hr/app/uploads/2022/12/5.-Potpora-za-samozaposljavanje.pdf Cilj ove mjere jest financijska podrška nezaposlenima koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao. Može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Ciljana skupina korisnika mjere su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

 

b) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - ZELENO/DIGITALNO  - sažetak dostupan također na linku o spomenutoj mjeri pod stavkom B -  https://mjere.hr/app/uploads/2022/12/5.-Potpora-za-samozaposljavanje.pdf Cilj ove mjere jest financijska podrška nezaposlenim osobama koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao. Može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Ciljana skupina korisnika mjere su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Za podnositelja zahtjeva prihvatljivi korisnici mjere trebaju zadovoljiti kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na  https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/ 

Detaljnije upute o kriterijima zelenih i digitalnih radnih mjesta i dozvoljenim NKD djelatnostima pročitajte na poveznici:  Zelena i digitalna radna mjesta –
Mjere Kompletni Priručnik za dodjelu potpore za zelena i digitalna radna mjesta možete preuzeti i pročitati na poveznici:  HZZ_Prirucnik-za-dodjelu-potpora- za-zelena-i-digitalna-radna-mjesta-200722.pdf (mjere.hr)

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije