Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Održana sjednica Skupštine Obrtničke komore Zadarske županije

15. prosinca 2022. sa početkom u 17.30 sati, održana je redovna sjednica Skupštine Obrtničke komore Zadarske županije sa dnevnim redom usvajanja Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu te Financijskog plana za 2023 i Programa rada za 2023. godinu.

Sjednicu je vodila predsjednica Komore Vesna Parić. Osim nazočnih članova Skupštine Komore sjednici je prisustvovao i pročelnik Ureda za gospodarstvo i turizam Zadarske županije Ante Sjauš.

U uvodnom djelu predsjednica Komore zahvalila se na odazivu Zadarske županije u želji da se ove dvije institucije što više približe kroz neposrednu komunikaciju i stvaranju jačeg partnerstva u aktivnostima.

Pročelnik Ante Sjauš zahvalio se na pozivu te u kratkim crtama prezentirao programe koje Županija provodi putem Ureda za gospodarstvo i turizam, kroz dodjelu financijskih potpora za mikro poduzetnike u koje spadaju većina obrtnika, također i konstantne programe poduzetničkih kredita te potpora za poticanje start-up s poduzetništva u cilju povećanje broja poduzetnika, otvaranje novih radnih mjesta i rast gospodarske djelatnosti Zadarske županije.

Nastavno na točke dnevnog reda Tajnik Komore Ivo Marin dao je pojašnjenja za donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu odnosno rebalansa proračuna koji je sukladno propisima potrebno donijeti radi odstupanja Financijskog plana za 2022. godinu u odnosu na devetomjesečno izvješće 2022. godine. Nakon usvojenog Rebalansa proračuna Tajnik je prezentirao Financijski plan za 2023. godinu. Sukladno porastu broja obrtnika na području Zadarske županije, a čiji je broj u protekloj godini porastao za novih 345 obrtnika, daje podlogu za povećanje plana prihoda te za 2023. godinu predviđen je u iznosu od 1.516.000 kn. Predviđeni porast prihoda omogućava dodatne aktivnosti u radu Komore kao cjeline odnosno njezinih upravnih tijela te radnih tijela- cehova. Usvajanjem predloženog Financijskog plana za 2023. godinu prezentirao se, nadalje i Program rada Komore za 2023. godinu.

Uz prezentaciju Predsjednice Komore i Tajnika, program aktivnosti rada cehova pojasnila je Klaudia Miljanić – stručni suradnik za organizaciju rada cehova, a za aktivnosti sa područja strukovne izobrazbe savjetnica za strukovno i cjeloživotno obrazovanje u obrtništvu Lidija Udiljak.

Na kraju sjednice, predsjednica Komore Vesna Parić, naglasila je potrebu Obrtničke komore odnosno njezinih članova za većom i jačom suradnjom sa institucijama lokalne i regionalne samouprave na način da se obrtnici aktivno uključe u praćenje, predlaganje davanje mišljenja i prijedloga na odluke i akte županijskih tijela, a posebno na njihovu primjenu. Pročelnik Ante Sjauš složio se ovom konstatacijom te izrazio spremnost za sudjelovanje, po pozivu, predstavnika Županije u radnim tijelima Komore.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije