Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Privremena obustava pridnenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E.

Prosljeđujemo obavijest Ministarstva poljoprivrede da će se u razdoblju od 15. rujna 2022. godine u 00:00 sati do 14. listopada 2022. godine u 24:00 sata proglasiti privremena obustava privremenim povlačnim mrežama – koćama na području ribolovnih zona C, D i E Iznimno, u ribolovnoj zoni E, sljedeća područja su izuzeta od ograničenja:

- dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku
- podzona E2. 
Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja prema novoj Uredbi o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u okviru novog Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.
VAŽNA NAPOMENA !!!
Uvjeti i kriteriji za dodjelu nisu konačni te korisnik koji sudjeluje u privremenoj obustavi prihvaća odnosno pristaje na njihove moguće izmjene i/ili dopune. 
Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom nakon odobrenja novog Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. 
Dodatno, navedeno znači da će se i Odluke o dodjeli kao i Odluke o isplati donositi tek nakon odobrenja gore navedenog Programa.
Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za koćarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost. aktivnost. aktivnost. aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2020. i 2021. godine, od čega najmanje 10% ili 60 ribolovnih dana u zonama C, D i E ukupno. Više informacija o uvjetima i obvezama možete pronaći u prilogu ove e-pošte ili ovdje.
Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su: 
• dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje na e-mail adresu  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Obavijest je potrebno dostaviti do 15. rujna 2022. godine. 
ja
podnijeti Zahtjev za potporu na propisanom obrascu koji je dostupan na sljedećoj poveznici: Zahtjev za potporu – koćarski ribolov rujan/listopad 2022.
 
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 15. rujna do 14. listopada 2022. godine.
Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba napisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom: „Zahtjev za potporu – privremena obustava koćarski ribolov rujan/listopad 2022. – NE OTVARATI“.
 
Važno je napomenuti da se tijekom razdoblja privremene obustave ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje smještaja i vezane obavijesti dostavljaju se na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Napominjemo i da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C, D i E), ali nisu zainteresirani za mogućnost ostvarivanja potpore, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti potporu, neovisno o tome da li su dostavili obavijest o interesu i zahtjevu za potporu ili ne.
 
 

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije