Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Dodjela državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Obavještavamo vas da je u postupku objava u „Narodnim novinama“ Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu“.

Ovim izmjenama i dopunama je uz dosadašnji izračun potpore za gospodarski ribolov na moru uveden i novi izračun potpore za plovila koja koriste ribolovne alate čije je korištenje ograničeno zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja.  

Uvjet za dobivanje navedene potpore je da korisnik zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja nije obavljao ribolov predmetnim alatima od stupanja na snagu navedenih izmjena i dopuna Pravilnika.

S obzirom da izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu dana 22. siječnja 2022. godines ciljem zadovoljavanja gore navedenoga uvjeta, ne smije se  obavljati ribolov predmetnim alatima počevši od 22. siječnja 2022. godine u 00:00 sati (noć sa petka na subotu).

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije