Ispis

U Narodnim novinama br. 138/20. objavljene su izmjene i dopune u Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Najveći dio izmjena i dopuna poreznih zakona u primjeni je od 1. siječnja 2021. godine, dok se neke odredbe počinju primjenjivati od 1. srpnja 2021. odnosno od 1. siječnja 2022. godine. U nastavku se daje sažet prikaz promjena koje donosi ovaj krug porezne reforme, a koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2021. godine.

Promjene u Zakonu o porezu na dohodak

Smanjuju se stope poreza na dohodak kako je prikazano u tablici u nastavku:

Red. br.

Vrsta dohotka
 

Stara stopa
 

Nova stopa
 

1.

Dohodak od nesamostalnog rada (plaća)

24% do 30.000,00 kn (mjesečno)

20% do 30.000,00 kn (mjesečno)

36% iznad 30.000,00 kn (mjesečno)

30% iznad 30.000,00 kn (mjesečno)

2.

Drugi dohodak

24%

20%

3.

Dohodak od najma (zakupa)

12%

10%

4.

Dohodak od imovinskih prava

24%

20%

5.
 

Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava

24%
 

20%
 

6.
 

Dohodak od kapitala po osnovi kamata

12%
 

10%
 

7.

Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga

36%

30%

8.
 

Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

12%
 

10%
 

9.

Dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

24%

20%

10.
 

Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobitku

12%
 

10%
 

11.

Drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena

54%
 

60%
 

12.

Godišnji porez na dohodak

24% do 360.000,00 kn

20% do 360.000,00 kn

36% iznad 360.000,00 kn

30% iznad 360.000,00 kn

Promjene u Zakonu o porezu na dobit

Promjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

Promjena u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom