Ispis

U sklopu 12. Tjedan cjeloživotnog učenja u organizaciji Obrtničke komore Zadarske županije; Ureda za obrazovanje održan je Okrugli stol na temu „STRUKOVNE (PRE)KVALIFIKACIJE“ u petak, 05.10.2018. u 12:00 sati u prostorijama Obrtničke komore Zadarske županije.
Sudionici Okruglog stola su bili  predstavnici strukovnih škola: Jelena Gulan, Diana Radić-Škara, Silvana Ujdur Bilan,  predstavnica HZZ Područni ured Zadar Višnja Perin, predstavnica  HGK Županijske komore Zadar Marija Miškulić i  Lidija Udiljak iz Obrtničke komore Zadarske županije koja je moderirala i vodila Okrugli stol.

Povod za održavanje navedenog Okruglog stola  bila je potreba za analizom strukovnih kvalifikacija koje su dostupne na području naše Županije, te kako sve dionike bolje povezati radi suradnje na budućim zajedničkim aktivnostima. U raspravi prisutnih dionika u sustavu strukovnog obrazovanja pokušalo se dati odgovore na slijedeća pitanja:
•    Koje su  mogućnosti stjecanja novih kvalifikacija kod mladih pri odabiru zanimanja?
•    Koje su  mogućnosti stjecanja prekvalifikacija?
•    Koje su mogućnosti razvijanja daljnjih aktivnosti s ciljem povezivanja svih dionika u sustavu strukovnog obrazovanja?

Cilj je postići što  bolju informiranosti kod mladih pri odabiru zanimanja, te nezaposlenih osoba o mogućnosti prekvalifikacije s ciljem uključivanja u svijet rada na području Zadarske županije.

Naglasak u raspravi bio na slijedećim temama:

-  Rano profesionalno usmjeravanje
-  Kako postojeće strukovne kvalifikacije učiniti atraktivnim kod mladih i nezaposlenih osoba
-  Društveno i socijalno odgovorno ponašanje institucija u provođenju strukovnog obrazovanja
-  Uloga poslodavaca u provođenju obrazovanja za strukovne kvalifikacije
-  U kojoj mjeri komora/e može biti  kvalitetniji i korisniji partner