Ispis

12. TJEDAN CJELOIVOTNOG UENJA01.10.2018. U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i  obrazovanje odraslih održava se 12. Tjedan cjeloživotnog učenja, te će se u vremenu od 01.- 07. listopada 2018. održati  niz aktivnosti  i događanja na temu cjeloživotnog učenja. Tako je danas na Narodnom trgu u Zadru s početkom u 10:30 održan Sajam obrazovanja u sklopu 12. Tjedna cjeloživotnog učenja na kojem je prigodno sudjelovala i Obrtnička komora Zadarske županije sa svojim promidžbenim materijalima.

 

U 12. Tjedan cjeloživotnog učenja uključila se  Obrtnička komora Zadarske županije, sa još prigodnih aktivnosti od kojih najavljujemo:

•    Okrugli stol na temu „STRUKOVNE (PRE)KVALIFIKACIJE“


Okrugli stol će se održati u petak, 05.10.2018.  u prostorijama Obrtničke komore Zadarske županije, Široka ulica 1/lll, Zadar. Tom prigodom se očekuje aktivno sudjelovanje u raspravi na temu strukovnih (pre)kvalifikacija svih dionika u provedbi strukovnog obrazovanja na području naše županije (predstavnici Županije i Grada , strukovnih škola, HZZ, HGK i  POK Zadar) .