Ispis

ROKOVI ZA MAJSTORSKI ISPIT U OBRTNIČKOJ KOMORI  ZADARSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI:

1.  PROLJETNI  ROK ( od 05.04. – 12.05.2017.) ......PRIJAVE DO 17. 02. 2017.

2.  ZIMSKI  ROK      ( od 13.11. – 22.12.2017.).......PRIJAVE DO 29. 09. 2017.

Dodatni rok:*  (od 28.08. - 04.10.2017. )...........PRIJAVE DO 14.07.2017.
* Dodatni rok se organizira ukoliko bude prijavljeno najmanje tri ( 3 ) kandidata u istom zanimanju.