Ispis
16.09.2020. Korisnici mogu biti poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i profitne ustanove.
Također, korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i imaju najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, a manje od 50 zaposlenih. Visina kredita može biti od 100 tisuća kuna do 250 tisuća kuna, i to najviše jedan kredit po korisniku.
 
 
Kredit za obrtna sredstva odobrava se za financiranje tekućeg poslovanja poput nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenja obveza prema dobavljačima, troškova radne snage, općih troškova tekućeg poslovanja ili podmirenja kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi...
 
Nominalna kamatna stopa može biti do najviše 3% u kunama za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.
 
Županija će subvencionirati kamatu na odobrene kredite prema Programu tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate i to dva postotna poena godišnje, fiksno, tako da je kamata za krajnjeg korisnika maksimalno jedan posto. Rok otplate kredita može biti do 3 godine. Poček na otplatu kredita je do jedne godine, a uključen je u rok otplate.
 

DATUM OBJAVE 14.09.2020.