poticaji.jpg
Poticaji i krediti
Pročitaj više


Ispiti u Komori
Pročitaj više

covid 19
KORONA - NOVOSTI
Pročitaj više 

minist gosp
Priručnik:
e-Obrt

Detaljan vodič na linku:
Video link 

grb zadar15.09.2020. Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra.
Bespovratna novčana sredstva koja se dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potpore).
Potpore se odobravaju za slijedeće namjene:
1) Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru za aktivnosti koje se odnose na:
 a) Uvođenje novih i /ili proširenje postojećih proizvodnih procesa (tehnologija i organizacija)
 b) Nabava strojeva i alata (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, alati i mjerni instrumenti) 
 c) Nabava industrijskog znanja (know-how) te računalnog programa neophodnog za unaprijeđenje kvalitete u proizvodnom procesu,
 d) Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih tehnologija
 e) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete (Hrvatska kvaliteta, ISO, HACCP i sl.),
 f) Marketinške aktivnosti- nastup na sajmovima, dizajn proizvoda, brendiranje.
Intenzitet potpore: do 50 % ukupno prihvatljivih troškova projekta/aktivnosti, a najviše do 35.000,00 kuna za aktivnosti 1a i 1b, te najviše do 20.000,00 kuna po aktivnostima 1c, 1d,1e i 1f.

2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora za aktivnosti koje se odnose na:
 a) Nabava alata, računalne opreme i računalnih programa neophodnih za poslovanje,
 b) Izdaci za licence,
 c) Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih. Intenzitet potpore: do 50 % ukupno prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 20.000,00
kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga za aktivnosti koje se odnose na:
 a) Nabava alata i opreme za razvoj novog inovativnog proizvoda ili usluge,
 b) Troškovi ulaganja u probnu proizvodnju,
 c) Troškovi vanjskih usluga za dovršetak inovacije,
 d) Zaštita intelektualnog vlasništva,
 e) Marketinške aktivnosti za promociju novog inovativnog proizvoda ili usluge.
Intenzitet potpore: do 75 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

4) Podrška izvoznom poslovanju za aktivnosti koje se odnose na:
 a) Korištenje vanjskih usluga pri istraživanju inozemnih tržišta,
 b) Sudjelovanje na inozemnim sajmovima i manifestacijama ( kotizacija, zakup,  uređenje i opremanje prostora, trošak prijevoza i smještaja) ,
 c) Priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo inozemno tržište.
Intenzitet potpore: do 50 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 25.000,00 kuna po svakoj aktivnosti ponaosob.

5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za aktivnosti koje se odnose na:
 a) Zamjena primarnog energenta za grijanje (lož ulje i dizel gorivo) s okolišno  prihvatljivim energentom (prirodni plin ili ukapljeni naftni plin),
 b) Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice- termo fasada,
 c) Uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO50001,
 d) Nabava toplinskih sunčevih kolektora za proizvodnju toplinske energije- sanitarna i/ili tehnološka voda te grijanje i hlađenje prostora.
Intenzitet potpore: do 50 % prihvatljivih troškova aktivnosti, a najviše do 35.000,00 kuna po
svakoj aktivnosti ponaosob.

6.)Poticanje poduzetnika početnika 
Opis aktivnosti:Cilj ove mjere je poticanje poduzetnika početnika na uključivanje u poduzetništvo radi stavaranja novih poduzetničkih generacija i poticanja poduzetničkih aktivnosti, te jačanja njihove pozicije na tržištu, a provodi se dodjelom bespovratnih financijskih sredstava (potpora) poduzetnicima početnicima (poduzetnici koji su otvorili svoju djelatnost i tu djelatnost obavljaju najduže 12 mjeseci prije datuma Javnog poziva) za projekte i aktivnosti koji se odnose na:
a) Nabava strojeva i alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti (računalni i drugi programi),
b) Prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
c) Poduzetničko obrazovanje i stručno osposobljavanje,
d) Marketinške aktivnosti-izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala.
Uvjeti financiranja:do 50% prihvatljivih troškova projekta/aktivnosti, a najviše do 20.000,00 kn po svakoj ponaosob. 

Obavijesti

hok    PARTNERI 

Newsletter

Dobrovoljno članstvo

become-a-member

Uvjeti poslovanja u EU

Vaša Europa
           New Picture

FACEBOOK

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu
telefon: 072 000 026
fax: 01/48 06 675
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tko je online 

Imamo 16 gostiju i nema članova online

BAZA OBRTNIKA

          
Baza obrtnika, web adresar,
burza ponude i potražnje,
proizvodno zanatstvo, ugostiteljstvo..

OBRTNI REGISTAR

      

www.portor.hr

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Scroll to top