Ispis

Na temelju članka 88. stavka 2 . Zakona o obrtu ( ,,Narodne novine" b . 143/2013) i članka 32.
točke 17. Statuta Hrvatske obrtničke komore ( ,,Narodne novine"  br. 106/2014 ) Upravni odbor
Hrvatske Obrtničke komore na 44. sjednici održanoj 12. studenog 2014.g donio je
ODLUKU kojom se  utvrđuje usklađenost  Statuta Obrtničke komore Zadarske županije
sa Statutom Hrvatske Obrtničke komore.

S T A T U T
OBRTNIČKE KOMORE ZADARSKE ŽUPANIJE

 Izmjene i dopune Statuta
Obrtničke komore Zadarske županije 

  
Temeljem odredbe clanka 21. Statuta Obrtnicke komore zadarske županije, a u
skladu sa Izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtnicke komore (Narodne
novine br 62/02 ) i Izmjenama i dopunama Statuta Obrtnicke komore Zadarske
županije ( 26.09.2002. ), Skupština Obrtnicke komore Zadarske županije na sjednici
održanoj 12. svibnja 2004.godine donosi:
P O S L O V N I K
O RADU  SKUPŠTINE
OBRTNICKE KOMORE ZADARSKE ŽUPANIJE

 


Na temelju clanka 29. Statuta Obrtnicke komore Zadararske županije,
Upravni odbor donosi:
P O S L O V N I K
O RADU UPRAVNOG ODBORA
OBRTNICKE KOMORE ZADARSKE ŽUPANIJE 


Na temelju clanka 29. stavak 1. tocka 17. Statuta Obrtnicke komore Zadarske
županije te clanka 1. stavak 2. ovog Pravilnika , Upravni odbor donosi
P O S L O V N I K
O NACINU RADA CEHOVA
OBRTNICKE KOMORE ZADARSKE ŽUPANIJE 


Temeljem odredbe clanka 31. Statuta Obrtnicke komore Zadarske
županije, a u skladu sa Izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtnicke komore
(Narodne novine br 62/02 ) i Izmjenama i dopunama Statuta Obrtnicke komore
Zadarske županije ( 26.09.2002. ), Nadzorni odbor Obrtnicke komore Zadarske
županije donosi:
P O S L O V N I K
O RADU NADZORNOG ODBORA
OBRTNICKE KOMORE ZADARSKE ŽUPANIJE